google-site-verification: google77a870db4202e356.html


V roce 2024 nás čeká:

13.1. VVH SDH Střílky v KD 

Sbor dobrovolných hasičů Střílky srdečně zve na Výroční valnou hromadu v sobotu 13.1. 2024 v 17.00 v Kulturním domě ve Střílkách. Výbor SDH Střílky


27. 1. Společenský ples v KD

10. 2. Ostatky - vodění medvěda

4.5. mše u kapličky sv. Floriána

11.5. Okrsková soutěž v Koryčanech

1.6. Dětský den

16 - 17. 8. Střílecká PÚŤ

Naplánované akce na rok 2023:

Leden:

7.1.2023 se uskuteční Valná hromada + focení člennů SDH Střílky

Fotografie z Valné hromady

18.1. 2023 v 17:00 brigáda v KD - příprava sálu.

21.1. 2023 Ples v KD

Únor: přírodní kluziště

18.2.2023 ostatky (vodění medvěda) Plakát

Březen - úklid zbrojnice a okolí, sběr železa, údržba techniky.

Duben - údržba výletiště, příprava oslav 140. let

Květen - Středověké Střílky fotografie Středověké Střílky 2023

soutěž 1. kolo PS 

6.5.2023 mše svatého Floriána u kapličky FOTOGRAFIE Svatý Florián 2023

Červen: ukázka v MŠ

3.6.2023 dětský den

24.6.2023 OSLAVY výročí 140 let Oslavy plakát

Červenec: údržba výstroje a výzbroje, účast na fotbalovém turnaji

Srpen: Púť, běh do Střílečáku.

12.8. 2023 zábava

Září: úklid Výletiště, zazimování. Úklid půdy, zbrojnice. Turistický výšlap.

Říjen: příprava techniky na zimu.

28.10  Zájezd Slavkov u Brna

Listopad: Ochotnické divadlo.

11.11. 2023 Martinské hody v 16:00 hodin v  KD Střílky. Jste srdečně zváni :-)

Prosinec: Příprava VVH, přírodní kluziště.  Údržba výstroje a výzbroje.

Událo se v roce 2022:

8.1.2022 - Výroční valná hromada

11.1. 2022 Prohlídka zbrojnice, hasičské výbavy a seznámení se s první pomocí, pro členy skautu ve Střílkách. Moc děkujeme vedoucímu mládeže p. Milanovi Krejčiříkovi za odborný výklad a vstřícný přístup. Bez jeho ochoty by se tato akce neuskutečnila.

10.2. 2022  Členská schůze  v kavárně Gól.

22. 2. 2022  v 18:00 hodin se konala mimořádná členská schůze na Góle.

26.2.2022 - Ostatky. Začátek průvodu v 9:30 hodin.

Ostatky 2022 FOTOGRAGIE

13.3.2022 Výjezd jednotky k požáru trávy v Koryčanech. Shořelo asi 50m ²

Fotografie

 31. 3.  se uskutečnila  členská schůze na Gólu v 19:00 hodin.

7. 4. brigáda ve zbrojnici - zateplení sušáku hadic. Od 16:00 hodin.  Pozn.: brigáda stále pokračuje! .Informace u starosty Karla Merty.

9.4. Školení zásahové jednotky v Kroměříži - BYLO ZRUŠENO.

23. 4. - Sběr železného šrotu

23.4. Soutěž ve Chvalnově.

29.4. Čarodějnice na Výletišti

7. 5. Mše u Kapličky sv. Floriána - posvěcení nové cisterny. fotografie sv. Florián

28. 5. - 1. kolo Požárního sportu (hřiště Koryčany). Začátek ve 14:00 hodin.

4. 6. - Dětský den   POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN

30.6. 2022 v 19:00 hodin - schůze členú SDH Střílky na Góle.

22.7. Svatební obřad členů SDH Střílky:

Nikola Coufalová - Jaromír Čičatka , kostel Střílky ve 14:00 hodin.

12 - 14.8. Střílecká PÚŤ  - pátek běh do střílečáku (spolupořádáme s obcí)
                                          - sobota dopoledne - brigáda na výletišti v 9:00 hodin
                                          - odpoledne -kulturní program a taneční zábava na výletišti u školy

plakát Střílecká púŤ


Ve středu 5.10. 2022 je svolána členská schůze na Gólu.

Výbor 18:00 hodin.
Členská: 18:30 hodin.
Program: zájezd, změna termínu Martinských hodů, další akce.

8.10. 2022
Zájezd: Střílky - Milotice - Bukovany - Kyjov
Vážení bratři, setry, přátelé a známí.
Zveme Vás na poznávací zájezd Milotického zámku (prohlídka renesančních sálů, kostýmová prohlídka s možností zapůjčení kostýmů). Bukovanského mlýna ( zde bude možnost se naobědvat ). Kyjovského muzea a posléze Kyjovského pivovaru ( kde bude dostatek času na večeři a odpočinek).
Cena zájezdu činí 400,- Kč pro členy a jejich rodinné příslušníky. Pro nečleny 500,- Kč. V ceně není zahrnuto stravování.
Zájezd se bude konat v sobotu 8.10. 2022.
Odjez v 8:30 hodin z náměstí ve Střílkách.
PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ: p. Lenka Velnerová, na tel. čísle: 724 378 686 PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK POUZE DO 20. 9. 2022!
Těšíme se na shledání!
SDH Střílky


4.11. Martinské hody od 16:00 hodin


JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!